Εὐωζώνη, βήματα ἀναπτύξεως

Ἡ ρευστότης στὴν Εὐρωζώνη φαίνεται ἐπαρκὴς πλέον, μετὰ τὸ σχέδιο Ντράγκι, γιὰ τὴν χορήγηση 1,2 τρις εὐρὼ καὶ μὲ συνακόλουθο τὰ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια∙ ἡ Γερμανία ἔχει ἀρνητικὰ ἐπιτόκια μέχρι τὰ πενταετῆ της ὁμόλογα, ἐνῶ ἀκόμη καὶ ἡ Ἰρλανδία τὰ ἀπολαμβάνει στὰ βραχυπρόθεσμα∙ φυσικὰ ἀκολουθεῖ στὸ ἄμεσο μέλλον ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ, μὲ τὴν χρηματοδότηση μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων. Ἤδη ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπιχειρηματιῶν ἔχει βελτιωθεῖ σημαντικὰ σὲ ὅλους τοὺς ἑταίρους, μὲ πρώτη τὴν Γερμανία καὶ τοὺς ἄλλους τοῦ σκληροῦ πυρῆνος∙ οἱ προβλέψεις εἶναι γιὰ ἀνάπτυξη γύρω στὸ 1% φέτος, ἂν ὄχι καὶ περισσότερο. Μοναδικὴ χώρα μὲ καθοδικὴ πορεία καὶ ἐπιτόκια πάνω ἀπὀ 11% εἶναι ἡ Ἑλλάδα, ἐξ αἰτίας τῆς ἀσχετοσύνης τῆς κυβερνήσεως∙ ὄχι μόνο ἔχασε τὴν πρώτη θέση σὲ ἀνάπτυξη τῶν τελευταίων τριμήνων τοῦ 2014, ἀλλὰ καὶ βαδίζει γιὰ ὕφεση, ἂν συνεχίσει ἡ σημερινὴ κυβέρνηση. Εὐτυχῶς ἀποχωρεῖ γρήγορα.