Ἐσωκομματικὲς συγκρούσεις

Ὁ ἐσωκομματικὸς πόλεμος κλιμακώνεται στὸν ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα νὰ γενικεύει τὶς ἐπιθέσεις της στὴν κυβερνητικὴ πλειοψηφία, μὲ σκοπὸ τὴν συσπείρωση γύρω της τῶν διαφωνούντων βουλευτῶν καὶ τῶν κομματικῶν στελεχῶν∙ ἡ διάψευση ἀπ’ τὸ Κρεμλίνο, τῆς πληροφορίας γιὰ πέντε δις εὐρὼ προκαταβολὴ ἀπ’ τὴν Ρωσία γιὰ τὸν ἀγωγὸ φυσικοῦ ἀερίου, δὲν ὁδήγησε σὲ ὑποχώρησή της. Ἀντιθέτως θεωρεῖ τὴν διάψευση ὡς συνέχεια τῆς «ἐνδοτικῆς» πρὸς τὴν Εὐρωζώνη πολιτικῆς, ἐνῶ συγκεντρώνει γύρω της τοὺς διαφωνοῦντες μὲ τὴν ἐπέμβαση στὸ Πανεπιστήμιο καὶ τοὺς συντεχνιακοὺς καὶ συνδικαλιστὲς τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ∙ ὅλα δείχνουν ὅτι ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν κατὰ μέτωπο ἀναμέτρηση μὲ τὸν πρωθυπουργὸ στὴ Βουλή, κατὰ τὴν ψηφοφορία τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τῶν φορολογικῶν μέτρων. Στοὺς πολιτικοὺς κύκλους εἶναι γνωστὸ ὅτι δὲν ὑπάρχουν γέφυρες ἐπικοινωνίας μεταξύ τους, ἐνῶ οἱ φόβοι γιὰ τὴν μὴ πλήρωμη μισθῶν καὶ συντάξεων προκαλεῖ ὄξυνση τῶν μεταξύ τους διαφορῶν.