Ἐπίσπευση διαβουλεύσεων

Στὴν ἐπίσπευση τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα προχωράει ἡ κυβέρνηση, μὲ ἄμεση παρέμβαση τοῦ πρωθυπουργοῦ, σὲ μιὰ προσπάθεια ἄρσεως τοῦ ἀδιεξόδου καὶ τῆς διεθνοῦς ἀπομονώσεώς μας, ἂν καὶ οἱ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις κλιμακώνονται ἐπικίνδυνα∙ οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἔχει σημειωθεῖ συμφωνία στὶς ἰδιωτικοποιήσεις ΟΛΠ καὶ Ἀστέρος, ἀλλὰ παραμένουν τὰ ἄλλα προβλήματα καὶ φαίνεται δύσκολη ἡ συμφωνία στὰ ὑπόλοιπα μέχρι τὸ αὐριανὸ Γιούρογουώρκγινγκγκρουπ καὶ τὸ Γιούρογκρουπ τῆς Παρασκευῆς. Ἡ διγλωσσία συνεχίζεται, μὲ τὸ ἐπιχείρημα τῶν κόκκινων γραμμῶν στὸ ἐσωτερικό, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀλαλία στὸ ἐξωτερικό∙ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ ἡ ἀποτελμάτωση τῆς οἰκονομίας δὲν ἀνησυχεῖ καθόλου μᾶλλον τὸν Ναπολεοντίσκο. Τὸ ἀντίθετο διαρρέει τὸ ἐπιτελεῖο του τὶς ἀπειλὲς γιὰ ἐκλογὲς ἢ δημοψήφισμα, ἂν καὶ ἔχουν ἐπιβάλει ἀπόλυτη λογοκρισία στὶς νέες δημοσκοπήσεις καὶ στὴν κατρακύλα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ ἡ προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς δὲν πιάνει πλέον στὸν κόσμο καὶ περισσότερο στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους.