Δίκη πρωταιτίων ἀκροδεξιᾶς

Ἡ δίκη τῶν πρωταιτίων τῆς ἀκροδεξιᾶς παρανομίας ἀναβλήθηκε στὶς γυναικεῖες φυλακὲς τοῦ Κορυδαλλοῦ, ἀλλὰ μὲ διαδηλώσεις ἀριστερῶν στοὺς γύρω δρόμους, κατὰ τῆς διεξαγωγῆς της στὴν περιοχή τους∙ ἡ ἐγκληματικὴ ὀργάνωση ἔχει ἀποδειχθεῖ καὶ ἀπομένει ὁ καταλογισμὸς τῆς ποινῆς ἀπ’ τὸ δικαστήριο, ἐνῶ καὶ οἱ ἴδιοι δὲν ἀρνοῦνται στὴν πράξη τὶς ἐνέργειές τους, ἂν καὶ δίδουν σὲ αὐτὲς πολιτικὴ διάσταση. Ὅσο γιὰ τὴν ἀριστερὴ πτέρυγα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ αὐτὴ ἀποζητάει τρόπους ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπέναντι στὴν κατάρρευση τῆς κυβερνήσεως∙ γνωρίζουν ἄριστα ὅτι παρασύρονται καὶ αὐτοὶ στὸν βυθό, κι ἔτσι θεωροῦν τὴν δίκη σανίδα σωτηρίας. Δείχνουν ὅτι δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ ὅτι πλήττουν τὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ ἐπιδιώκουν.