Ἐπιστροφὴ στὸν Πιουροφόϊ

Ἡ προχθεσινὴ ὠμὴ καὶ ταπεινωτικὴ γιὰ τὴν χώρα μας ἐπέμβαση στὰ ἐσωτερικά μας, ἀπ’ τὸν Ἀμερικανὸ πρεσβευτὴ γιὰ τὴν ὑπόθεση Ξηροῦ, θυμίζει τὸν πρὸ ἑξήκοντα καὶ πέντε ἐτῶν Πιουριφόϊ∙ τότε, ἀμέσως μετὰ τὸν ἀλληλοσπαραγμό μας ἐξ αἰτίας τῆς κομμουνιστικῆς ἀνταρσίας, ἡ χώρα ζοῦσε ἀποκλειστικὰ σχεδὸν ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ βοήθεια. Ὁ πολὺς Πιουριφόϊ ἔλυνε κι ἔδενε, ἀλλὰ ἦταν σχετικὰ διακριτικός∙ οὐδέποτε προέβη σὲ τόσο προκλητικὴ ἐπέμβαση στὰ πολιτικά μας πράγματα, ὅλα τὰ ρύθμιζε στὰ παρασκήνια∙ οἱ πολιτικοί μας γνώριζαν τὴν θλιβερὴ κατάσταση τῆς οἰκονομίας καὶ τοῦ κράτους καὶ φρόντιζαν νὰ εἶναι προσεκτικοὶ καὶ διπλωματικοὶ στὴν στάση τους. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιβεβαίωσε τὸν χαρακτηρισμό του, νόμιζε ὅτι κυβερνοῦσε τὸν κόσμο…