Συνέχεια ροῆς μεταναστῶν

Ἡ ροὴ τῶν μεταναστῶν συνεχίζεται ἀμείωτη, καθὼς νέα «φορτία» τους ἔφθασαν στὰ ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ ἄλλα ἀποπλέουν ἀπ’ τὴν Λιβύη∙ ἡ Εὐρώπη ἀποδεικνύεται ἀνοχύρωτη πόλη ἀπέναντι στοὺς Ἰσλαμιστὲς καὶ στοὺς δουλεμπόρους. Στὴ Ρόδο συνελήφθησαν οἱ ἀρχηγοὶ τῆς σπείρας τῶν δουλεμπόρων καὶ στὴν Σικελία ὁ καπετάνιος κι ὁ ὕπαρχος τοῦ σκάφους, ἀλλὰ αὐτὰ ἐλάχιστη σημασία ἔχουν, καθὼς καὶ αὐτοὶ εἶναι ἐκτελεστικὰ ὄργανα ἄλλων ἐγκεφάλων∙ ὁ πόλεμος φθορᾶς τῆς Εὐρώπης προβλέπεται ὅτι θὰ διαρκέσει, ἐὰν δὲν ληφθοῦν μέτρα στὴν ρίζα τοῦ κακοῦ, στὴν Λιβύη καὶ στὴν Τουρκία. Στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ τῶν ἐπικοινωνιῶν ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ «παράνομοι» ἔχουν καλύτερη ἄνεση κινήσεων καὶ ταχύτερους τρόπους ἀπαντήσεως στὰ γεγονότα∙ οἱ ἀποφάσεις σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο πάντα λαμβάνονται μὲ καθυστέρηση στὶς μεγάλες χῶρες κι ἀκόμη χειρότερα σὲ συλλογικὰ ὄργανα. Οἱ πόλεμοι στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Λιβύη τώρα πληρώνονται ἀπ’ τοὺς ἀδηφάγους κάποτε Δυτικούς.