Νότια Ἀσία, παρουσία Κίνας

Ὁ Κινέζος πρόεδρος ὡλοκλήρωσε τὴν ἐπίσκεψή του στὸ Πακιστὰν καὶ βρίσκεται στὴν Ἰνδονησία, ἐμβαθύνοντας τὴν παρουσία τῆς χώρας του στὴν Νότιο Ἀσία∙ στὸ Πακιστὰν ὑπέγραψε συμφωνίες οἰκονομικῆς συνεργασίας 48 δις δολλαρίων, γιὰ ἔργα ὑποδομῆς καὶ τὸν αὐτοκινητόδρομο Ξικιάνγκ, Ἰνδικοῦ ὠκεανοῦ. Στὴν Τζακάρτα ἔχει προηγηθεῖ ἡ διάσκεψη τῆς ἀφροασιατικῆς συνεργασίας σὲ ἐπίπεδο ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν∙ τὸ Πεκῖνο εἶναι ὁ πρῶτος χρηματοδότης τῆς μαύρης ἠπείρου μὲ ποσὰ ἀνώτερα ἀπὸ ἐκεῖνα τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης, ἐνῶ ἡ Ἰνδονησία σημειώνει ρυθμοὺς ἀναπτύξεως παρόμοιους μὲ τὴν Κίνα, ἀλλὰ καὶ προσελκύει τὶς ἄμεσες ξένες ἐπενδύσεις γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν φυσικῶν της πηγῶν. Ἡ νέα Ἀσιατικὴ Τράπεζα Ὑποδομῶν καὶ Ἀναπτύξεως προβλέπεται ὅτι θὰ συμβάλει τὰ μέγιστα στὴν ἐπιτάχυνση τῶν ἀναπτυξιακῶν ἔργων στὴν εὐρύτερη πλούσια περιοχή.