Ἰαπωνικὸ τραῖνο, 603 χιλ.

Τὴν ἐκπληκτικὴ ταχύτητα τῶν 603 χιλιομέτρων τὴν ὥρα ἔπιασε τὸ ἰαπωνικὸ τραῖνο σινκανσὲν σὲ δοκιμαστικὸ ταξεῖδι∙ τὸ τραῖνο προβλέπεται ὅτι θὰ τεθεῖ σὲ κυκλοφορία σὲ λίγα χρόνια καὶ ἔπιασε τὴν ταχύτητα αὐτὴ γιὰ 12,5 δευτερόλεπτα σὲ εἰδικὴ σήραγγα δοκιμῶν. Ἡ Ἰαπωνία κερδίζει τὴν πρώτη θέση στὰ γρήγορα τραῖνα, καθὼς ξεπέρασε τὸ κινεζικὸ ρεκὸρ τῶν 430 χιλιομέτρων, ἐνῶ τὰ εὐρωπαϊκὰ ἀκολουθοῦν στὰ 300∙ οἱ ἰαπωνικοὶ σιδηρόδρομοι θὰ χρησιμοποιήσουν τὸ νέο τραῖνο στὴν γραμμή, Τόκυο, Ναγκόγια, μήκους 450 χιλιομέτρων καὶ ὑπολογίζεται ὅτι θὰ κάνει τὸ ταξεῖδι σὲ σαράντα λεπτά. Οἱ Ἰάπωνες προωθοῦν τὴν τεχνολογία τους γιὰ ἐξαγωγὴ σὲ ἄλλες μεγάλες χῶρες, ὅπως στὶς Ἰνδίες, στὶς ὁποῖες ἔχουν ἀναλάβει τὴν κατασκευὴ κάποιων γραμμῶν∙ τὰ γρήγορα τραῖνα εἶναι τὸ μέλλον.