Σεούλ, ὑπόδειγμα ποιότητος

Ἡ Σεοὺλ ἔχει ἀνακηρυχθεῖ, ἀπ’ τὶς ἐπιτροπὲς τοῦ ΟΗΕ, ἡ πρωτεύουσα μὲ τὴν καλύτερη ποιότητα ζωῆς παγκοσμίως∙ παρὰ τὰ 10,5 ἑκατομμύρια κατοίκους καὶ τὴν πνιγερὴ ἀτμόσφαιρα μέχρι λίγα χρόνια πρίν, λόγῳ τῶν ρύπων ἀπ’ τὰ ἐργοστάσια καὶ τὰ αὐτοκίνητα, ἐπέτυχε τὴν πλήρη ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος. Ἐφάρμοσε σύστημα ἠλεκτρικῆς κινήσεως τῶν μέσων μαζικῆς μεταφορᾶς, μὲ ἀνανεώσιμες πηγές, περιώρισε ἢ καὶ ἀπαγόρευσε τὰ ἰδιωτικὰ αὐτοκίνητα, ἀφοῦ προηγουμένως ἐπεξέτεινε τὸ σύστημα δημοσίων μεταφορῶν, ἐνῶ ἐπέβαλε αὐστηρότατους κανόνες στὴν λειτουργία τῶν ἐργοστασίων καὶ ὅσα δὲν συμμορφώθηκαν μεταφέρθηκαν στὴν ἐπαρχία ἢ στὸ ἐξωτερικό∙ σήμερα πνέει μόνο καθαρὸς ἀέρας στὴν πρωτεύουσα τῆς Κορέας, παρὰ τὴν ἁλματώδη οἰκονομική της ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἀδιαμφισβήτητη πρωτοπορία της στὸν ναυπηγικὸ κλάδο, στὴν αὐτοκινητοβιομηχανία καὶ στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία.