Ἀγορά, πρόκληση πανικοῦ

Οἱ δηλώσεις τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ὅτι, «ἡ χώρα δὲν ἔχει μετρητὰ γιὰ μισθοὺς καὶ συντάξεις», ἔχουν προκαλέσει πανικὸ στὴν ἀγορά∙ οἱ ξένοι ἔβαλαν στὴ χειρότερη θέση τοῦ μαυροπίνακα τὴν χώρα μας καὶ οἱ συναλλαγὲς μαζί τους δυσκολεύονται ἀκόμη περισσότερο. Τὸ ἐρώτημα εἶναι, τὸ ἐὰν εἶναι τόσο ἄσχετος ὁ ὑπουργός, ὁπότε γιατὶ τὸν κρατᾶνε στὴν θέση του, ἢ ἐὰν αὐτὸ εἶναι ἡ ἐπίσημη γραμμὴ τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, ἀφοῦ εἶχαν προηγηθεῖ ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ὁ ὑπουργός του, μὲ τὴν δηλώσεις τους γιὰ καταχρεωμένη οἰκονομία. Πάντως οἱ ἀντιδράσεις γιὰ τὴν πράξη νομοθετικοῦ περιεχομένου εἶχαν ἀποτέλεσμα καὶ δὲν ψηφίζεται πλέον αὐτὴ μὲ τὴν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος.