Εὐρωζώνη, ἀναπτυξιακὴ ροπὴ

Ἡ ἀναπτυξιακὴ ροπὴ τῆς Εὐρωζώνης ἔχει ἀρχίσει καὶ ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν κατακόρυφη πτώση τῶν ἐπιτοκίων τῶν ὁμολόγων της∙ στὶς περισσότερες χῶρες στὰ μεσοπρόθεσμα εἶναι ἀρνητικά, Γερμανία, Γαλλία, Αὐστρία, Ὁλλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβοῦργο, ἀκόμη καὶ στὴν Ἰρλανδία. Δηλαδή, οἱ ἐπενδυτὲς πληρώνουν γιὰ νὰ τοποθετήσουν τὰ χρήματά τους στὰ ὁμόογα τῶν χωρῶν αὐτῶν, ἐνῶ καὶ στὰ δεκαετῆ τῆς Γερμανίας τὸ ἐπιτόκιο εἶναι 0,08%, πάλι ἀρνητικό, μὲ μόνες τὶς δαπάνες τῶν ἐξόδων. Στὰ ἑλληνικὰ τὸ ἐπιτόκιο κυμαίνεται στὸ 30% στὰ πενταετῆ, ἐνῶ στὰ ἰρλανδικὰ στὸ 0,4%∙ καταλαβαίνει κανεὶς τὴν διαφορά, τόνισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, διότι ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔβγαινε στὶς ἀγορές, ἐὰν εἶχε κερδίσει τὶς ἐκλογές. Εἴμαστε ἡ μοναδικὴ χώρα ποὺ βαδίζει ὁλοταχῶς πρὸς τὴν ὕφεση καὶ τὴν κρίση καὶ ἡ κυβέρνηση δὲν κάνει τίποτε γιὰ τὴν ἀποτροπή του, πρόσθεσε∙ μᾶλλον πάλι θὰ μᾶς σώσουν οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τὴν Μέρκελ πρώτη.