Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων

Ἡ ἐπέτειος γιὰ τὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπ’ τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων τιμᾶται σήμερα στὸ Ἐρεβὰν μὲ ἐξαιρετικὴ λαμπρότητα∙ πολλοὶ ξένοι ἡγέτες θὰ παραστοῦν, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀναγνωρίσει τὴν γενοκτονία, ἐνῶ θὰ ἔχουν καὶ ἰδιαίτερη συνάντηση γιὰ τὰ διεθνῆ καὶ διμερῆ μεταξὺ τῶν ὁποίων τὴν παράδοση τῶν Μιστρὰλ στὴν Ρωσία. Ἤδη καὶ ἡ Αὐστρία ἀναγνώρισε τὴν γενοκτονία, μὲ τὴν Ἄγκυρα ἀνακαλεῖν τὸν πρεσβευτή της στὴν Βιέννη, ἐνῶ βρίσκεται σὲ δυσχερῆ ἀπομόνωση διεθνῶς∙ πολλοὶ Δυτικοὶ χρησιμοποιοῦν τὴν γενοκτονία, γιὰ τὴν ἄσκηση πιέσεως στὴν γείτονα στὸ μεταναστευτικό, διότι ἀφήνει ἐλεύθερα τὰ καραβάνια τῶν μεταναστῶν νὰ φθάνουν τὰ παράλια τοῦ Αἰγαίου. Ἑκτιμᾶται ὅτι ἑνάμισυ ἑκατομμύριο Ἀμερνίοι εἶχαν ἐξοντωθεῖ ἀπ’ τοὺς Νεότουρκους.