Ὠμὴ δουλικότης κυβερνήσεως

Ὡς ὠμὴ δουλικότης τῆς κυβερνήσεως ἀπέναντι στὶς ἀμερικανικὲς πιέσεις χαρακτηρίζεται ἡ δήλωση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον θὰ ὑποβάλει δικές της προτάσεις ἀπέναντι σὲ ἐκεῖνες τῆς Γκάζπρομ γιὰ τὴν προμήθεια φυσικοῦ ἀερίου∙ ἀπόδειξη εἶναι τῆς πλήρους ὑποχωρήσεως στὶς ταπεινωτικοῦ χαρακτῆρος ἐπικρίσεις τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ τὸ θέμα τῆς τρομοκρατίας. Ἔτσι ἐνδίδουν στὸ φυσικὸ ἀέριο, ἀλλὰ καὶ προκαλοῦν τὴν ὄξυνση τῶν ἐνδοκυβερνητικῶν συγκρούσεων, διότι ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα πρωταγωνιστεῖ στὸ ρωσικὸ σχέδιο∙ φυσικά, αὐτὸ δείχνει καὶ τὴν προχειρότητα τῶν ἀντιδράσεων, διότι οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἔχουν δικές τους πηγὲς φυσικοῦ ἀερίου στὴν περιοχή, ἐκτὸς κι ἂν μεσολαβήσουν στὸ Ἰράν, καθὼς οἱ Ἀζέροι ἔχουν δεσμευθεῖ στὸν ΤΑΡ. Τὴν εἰρωνεία τῶν διπλωματικῶν καὶ οἰκονομικῶν κύκλων προκαλοῦν οἱ ἄγαρπες κυβιστήσεις τῶν ὑπουργῶν μας.