Ἀποπνικτικὸ τελεσίγραφο στὸν πρωθυπουργὸ

Οἱ δανειστές, Ἐπιτροπή, Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, Γερμανία καὶ Ἀμερική, ἔχουν ἀπευθύνει ἀποπνικτικὸ τελεσίγραφο στὸν πρωθυπουργό, ἐπιταχύνει τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως ἢ γίνεται παρίας τῆς διεθνοῦς σκηνῆς∙ οἱ προφάσεις καὶ καθυστερήσεις ἔχουν ἐξαντληθεῖ, ἐνῶ ἡ διεθνὴς συγκυρία ἐπιβάλλει τὴν συνεργασία ὅλων, ἀκόμη καὶ Ἀμερικανῶν καὶ Ρώσων, καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψουν στὸν μαθητευόμενο μάγο νὰ διαταράξει τὴν συνοχή τους στὴν ἀντιμετώπιση τῶν Ἰσλαμιστῶν. Φαίνεται ὅτι τώρα ἀντιλαμβάνονται στὸ Μέγαρο Μαξίμου τὴν πλήρη ἀπομόνωσή τους καὶ ἐπιδιώκουν ἐπικοινωνία μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ∙ ἡ καγκελάριος ὅμως γνωρίζει ἄριστα τὶς προθέσεις τους καὶ ἀπεχθάνεται ὅσους ἐπιδιώκουν τὴν φιλία της γιὰ ἰδιοτελεῖς σκοπούς. Ἔχει ἀποδείξει στὶς δύο συναντήσεις τους ὅτι γνωρίζει καλύτερα τὰ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο…