Ἐκρήξεις ἐλλείψεως ρευστῶν

Ἡ ἔλλειψη ρευστῶν καὶ ἡ ἀνικανότης τῶν ὑπουργῶν ἔχει προκαλέσει ἐκρηκτικὲς καταστάσεις στὴν κυβέρνηση∙ ἀποδεικνύεται ὅτι ἔχει ἀποδεχθεῖ περικοπὲς στὶς συντάξεις, καθὼς τὸ ΙΚΑ ἐνέκρινε 100000 νέες, μὲ ὑποσημείωση ὅτι δὲν εἶναι ὁριστικὸ τὸ ὕψος τους. Τὰ ταμειακὰ ἐλλείμματα δὲν ἐλέγχονται οὔτε γιὰ τὸν ἑπόμενο μῆνα, ὁπότε μοναδικὴ διέξοδος ἀπομένει ἡ συμφωνία μὲ τὴν τρόϊκα καὶ ἡ ἐκταμίευση τῶν δόσεων∙ αὐτὸ ὅμως σημαίνει κανονικὴ παράδοση στοὺς μνημονιακοὺς καὶ ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν∙ οἱ ἀριστεροὶ ὑπουργοὶ ὅμως ἐπιδιώκουν τὸν ἀποχαρακτηρισμό τους καὶ ὄχι τὴν πλήρη ἐμβάπτισή τους σὲ μνημονιακούς. Ὁ χρόνος ἔχει τελειώσει καὶ ἡ ὥρα τῶν ἀποφάσεων ἔχει ἔλθει, ὅσο κι ἂν φαίνεται μακρόσυρτη στὶς κρίσιμες περιπτώσεις∙ ἡ οἰκονομία κατρακυλάει σὲ νέα ὕφεση γύρω στὸ μηδέν, ἀπὸ ἀνάπτυξη 2,6% ποὺ προβλεπόταν, ἐνῶ ὅλα τὰ μεγέθη της βυθίζονται. Τὰ νέα φορολογικὰ μέτρα ἔρχονται καλπάζοντας καὶ ἡ κυβέρνηση τὰ ψηφίζει…