Ρόλος Προέδρου Δημοκρατίας

Ἡ προκήρυξη ἐκλογῶν ἢ δημοψηφίσματος ἔχει προκαλέσει ἔντονες ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό∙ ὅλοι θυμοῦνται τὴν περιπέτεια τοῦ 2011 καὶ τὴν ἐκπαραθύρωση, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβει, τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ. Κάτι ἀντίστοιχο θὰ γίνει καὶ τώρα, διότι εἰδικὰ τὸ δημοψήφισμα, μὲ τὴν προκήρυξή του θὰ ἐπιφέρει τὴν ἐπίσημη χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ βαθειὰ διεθνῆ οἰκονομικὴ ἀναταραχή∙ οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν προειδοποιήσει ἐγκαίρως ὅτι θὰ ἀντιδράσουν, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι τὸ περιβάλλον τοῦ Ναπολεοντίσκου δὲν τὰ καταλαβαίνει αὐτά. Τελευταῖος παρενέβη ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος ὑπογράμμισε, ὅτι θὰ κάνει ἀκόμη καὶ ὅσα δὲν περιλαμβάνει τὸ Σύνταγμα στὶς ἁρμοδιότητές του γιὰ ἀποτροπὴ ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Σαφέστατο…