Δυναμικὴ τῆς Εὐρωζώνης

Τὴν δυναμική της ἐπιβεβαίωσε ἡ Εὐρωζώνη στὸ Γιούρογκρουπ τῆς Ρίγας τῆς Λετονίας∙ διαπίστωσαν στοὺς 18 ὅτι ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀνάπτυξη καὶ ὅτι ἐκδηλώνεται ἔμπρακτα ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν πρὸς τὴν οἰκονομία της, μὲ τὴν μαζικὴ ἀγορὰ τῶν ὁμολόγων της καὶ μάλιστα μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια στὰ περισσότερα. Τὸ σχέδιο Γιοῦνκερ, μὲ ἐπενδύσεις 315 δις εὐρὼ σὲ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, καὶ τὸ πρόγραμμα Ντράγκι, γιὰ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος μὲ 1,1 τρις, ἀποδίδουν καρπούς∙ ὅλες οἱ χῶρες ἔχουν στείλει τὰ ἐπιχειρησιακά τους σχέδια καὶ ἄρχισε ἡ ἐκταμίευση κονδυλίων γιὰ τὴν ρευστότητα σὲ πρώτη φάση. Μοναδικὴ πλέον ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ Ἑλλάς, διότι ἡ κυβέρνηση, ὄχι μόνο καθυστερεῖ τὴν ἀξιολόγηση καὶ ἐμποδίζει τὴν ἄντληση τῶν δόσεων τοῦ μνημονίου, ἀλλὰ καὶ ἀναβάλλει τὴν προώθηση τῶν σχεδίων τῆς προκτατόχου της γιὰ τὴν ἄντληση ρευστότητος. «Βρέχει λεφτὰ καὶ ἐμεῖς κρατᾶμει ὀμπρέλλα», ὅπως προειδοποίησε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς.