Ἀλλαγὲς διαπραγματευτῶν

Μὲ τὶς ἀλλαγὲς στὰ πρόσωπα τῶν διαπραγματευτῶν μὲ τὴν τρόϊκα ἐλπίζει ὀ Ναπολεοντίσκος νὰ βρεθεῖ διέξοδος, ἀλλὰ φοβᾶται καὶ τὶς ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ ἡ ἀντικατάσταση τοῦ Κουρεμένου ἦταν ἐπιβεβλημένη, διότι εἶχε προκαλέσει ἀρκετὰ τοὺς πάντες, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἄλλο ἂν θὰ πετύχει κάτι ὁ διάδοχός του, καθὼς δὲν ἔχει πατήσει ἀκόμη χῶμα ἑλληνικό. Ἡ ἀνοικτὴ γραμμὴ μὲ τὴν καγκελάριο προϋποθέτει καὶ διευκόλυνση τῶν ἐλέγχων τῶν τεχνικῶν κλιμακίων, ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι ἡ ἀχίλλειος πτέρνα τῆς κυβερνήσεως∙ ὑποχρεώνεται στὴν ὑποβολὴ τῶν πραγματικῶν στοιχείων καὶ τῆς γνωστοποιήσεως τοῦ τεραστίου δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος, μετὰ τὸ τρίμηνο τῆς ἀδιαφορίας γιὰ τὴν οἰκονομία μας. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι, μᾶλλον ἐγκαταλείπεται ἡ σκληρὴ γραμμὴ καὶ ἡ ἀπειλὴ γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ ἀναζητεῖται λύση, μὲ τὴν ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό∙ οἱ κορῶνες γιὰ ἐκλογὲς ἀπευθύνονται στοὺς δικούς του καὶ μόνο.