Ἅλμα ἀναπτύξεως τῆς Ἀσίας

Οἱ χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Ἀσίας ἔχουν εἰσέλθει σὲ φάση ἁλματώδους ἀναπτύξεως, μὲ σαφῆ πλέον τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ἀπαγκίστρωσή τους ἀπ’ τὴν Δύση∙ οἱ Ἰνδίες τρέχουν μὲ 8,2% ρυθμὸ ἐτησίως, Ἰνδονησία, 7,5%, Κίνα, 7%, καὶ ἀντίστοιχα μεγέθη οἱ ὑπόλοιπες, μὲ τὶς, Σαγκάη, Χὸνγκ Κόνγκ, Σιγκαπούρη, Βομβάη, νὰ ἔχουν μετετραπεῖ σὲ μεγαλύτερες κεφαλαιαγορὲς ἀπ’ τὶς δυτικὲς καὶ ἡ σύσταση τῆς Ἀσιατικῆς Τραπέζης Ὑποδομῶν καὶ Ἀναπτύξεως νὰ τὶς καθιστᾶ αὐτόνομες ἀπ’ τὴν Διεθνῆ Τράπεζα. Ταυτοχρόνως τὸν Ἰούλιο ἀρχίζει ἡ λειτουργία τῆς Τραπέζης Συναλλαγματικῆς Ἀλληλεγγύης τῶν ΒΡΙΚΣ (Βραζιλίας, Ρωσίας, Κίνας, Νοτίου Ἀφρικῆς), γιὰ ἀμοιβαῖα στήριξη σὲ περίπτωση νομισματικῶν διαταραχῶν, ἐνῶ οἱ μεταξύ τους συναλλαγὲς γίνονται σχεδὸν στὸ σύνολό τους στὰ νομίσματά τους, μὲ πρῶτο τὸ ρεμίνμπι. Οἱ πιέσεις γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος πολλαπλασιάζονται καὶ εἶναι δύσκολο γιὰ τὴν Ἀμερικὴ νὰ τὴν ἀρνεῖται∙ τὴν ὁδηγοῦν διαφορετικὰ σὲ ἀπομόνωση.