Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, πλὴν Τόκυο καὶ Βομβάης∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0838 δολλάρια καὶ 129,3150 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1182,75, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 65,07. Οἱ ἐπενδυτὲς ἔχουν ἀποκτήσει ἐμπιστοσύνη γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας διεθνῶς γιὰ δύο λόγους: πρῶτον, γιατὶ εἶναι σημαντικὴ ἡ ἀνάπτυξη στὴν Ἀσία, μὲ τὴν συνεργασία ὅλων τῶν χωρῶν καὶ τὸ προβάδισμα τῆς Κίνας∙ ἤδη στὶς περισσότερες χῶρες τὰ ὁμόλογά τους ζητοῦνται μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια. Στὴν Εὐρώπη ἐπίσης, ἡ διοχέτευση στὶς ἀγορὲς τῶν πρώτων κεφαλαίων ἀπ’ τὸ πρόγραμμα Ντράγκι, ὕψους 1,1 τρις εὐρώ, προσφέρει ὤθηση στὶς συναλλαγὲς καὶ πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὶς δοσοληψίες, ἐνῶ ἀκολουθεῖ καὶ τὸ σχέδιο Γιοῦνκερ γιὰ ἐπενδύσεις ἀπὸ μικρομεσαίους κυρίως∙ ἡ περίοδος τῆς ἐπιφυλακτικότητος ἔληξε μᾶλλον πρὸς τὸ παρόν. Ἀκόμη καὶ στὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα ἐπικρατεῖ αἰσιοδοξία, μὲ τὶς ἀλλαγὲς στὴν κορυφὴ τῆς διαπραγματευτικῆς ὁμάδος τῆς χώρας μας.