Κατεχόμενα, ἐκλογὴ Ἀκιντζὶ

Ἡ ἐκλογὴ τοῦ διαλλακτικοῦ Μουσταφᾶ Ἀκιντζὶ στὴν προεδρία τοῦ τουρκοκυπριακοῦ κράτους, ἀνοίγει μᾶλλον τὸν δρόμο γιὰ ἐπανάληψη τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν καὶ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ∙ ὁ νέος πρόεδρος ἐξελέγη μὲ τὸ 61% τῶν ψήφων καὶ συνετριψε τὸν χθεσινό, Ντερβὶς Ἔρλογλου. Οἱ πρῶτες δηλώσεις του ἦταν σὲ χαμηλοὺς τόνους μὲ πνεῦμα συνεννοήσεως μὲ τοὺς Ἑλληνοκυπρίους, ἐνῶ καὶ ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης, στὸ συγχατήριο τηλεγράφημά του, ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα γιὰ σύγκλιση τῶν ἀπόψεων τῶν δύο κοινοτήτων∙ ὁ Μουσταφᾶ Ἀκιντζὶ ἐκφράζει περισσότερο τοὺς Τουρκοκύπριους, ἀπ’ τοὺς ὁποίους καὶ ἐξελέγη, ἐνῶ οἱ ἔποικοι ψήφισαν τὸν προηγούμενο πρόεδρο. Πάντως τὸ θέμα θὰ κριθεῖ στὶς σχέσεις του μὲ τὴν Ἄγκυρα καὶ στὸ κατὰ πόσο θὰ ἔχει τὴν ἄνεση τῆς διαφωνίας ἀπέναντι στὶς
ἐπιταγές της.