Τὸ δημοψήφισμα ὡς ἀπειλὴ

Τὸ δημοψήφισμα ὡς ἀπειλὴ χρησιμοποιεῖ ὁ Ναπολεοντίσκος, τόσο ἐναντίον τῶν Εὐρωπαίων, ὅσο καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας∙ ἡ ἐμμονή του στὴν δυνατότητα πραγματοποιήσεώς του χαρακτήρισε τὴν προχθεσινή του πρώτη τηλεοπτικὴ συνέντευξη, ἐνῶ ἀπέκλεισε τὸ ἐνδεχόμενο τῶν ἐκλογῶν. Ἀπέδειξε δηλαδή, ὅτι μὲ δική του ἐντολὴ διαχέονται οἱ σχετικὲς δηλώσεις στελεχῶν του∙ φαίνεται ὅτι αὐτὸ ἦταν τὸ ἀντικείμενο τῆς δίωρης συνομιλίας του μὲ τὸν πρώην πρωθυπουργό, τὸ πῶς θὰ ἀποφύγει αὐτὸς τὴν καθαίρεσή του κατὰ τὴν προσπάθεια διενεργείας του. Κατὰ τὰ ἄλλα ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, διότι μαγεύθηκε μόλις τὴν γνώρισε ἀπὸ κοντά, ἀλλὰ δὲν ἐξήγησε -οὔτε ρωτήθηκε ἀπ’ τὸν πολὺ ἐξυπηρετικὸ ἐρωτῶντα- τὸ ποιὰ εἶναι ἡ γνώμη της γιὰ τὸ δημοψήφισμα. Αὐτὴ ματαίωσε τὸ πρηγούμενο.