Προεργασία πολυνομοσχεδίου

Ἡ κυβέρνηση ἔχει ἑτοιμάσει ἤδη πολυνομοσχέδιο, στὸ ὁποῖο θὰ περιλαμβάνονται ὅλες οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ τὰ φορολογικὰ μέτρα, μὲ σκοπὸ τὴν ὑποβολή του στὴν τρόϊκα γιὰ ἔγκριση∙ θεωρεῖται ὅτι εἶναι τὸ μεγάλο ἐπιχείρημά της γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ τὴν πλήρη ἢ μερικὴ συμφωνία μέσα στὴν ἑβδομάδα. Τὸ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ ἀπάντηση τῶν δανειστῶν δὲν εἶναι γνωστὸ ἀκόμη, διότι δὲν ὑπάρχει σαφὴς ἀναφορὰ στὸ δημοσιονομικὸ κενὸ καὶ στὰ μέτρα γιὰ κάλυψή του καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο θέμα τῶν διαπραγματεύσεων∙ ἄλλωστε ἀπέφυγε τὴν σχετικὴ ἐρώτηση καὶ ὁ ἐρωτῶν πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο, κατὰ τὴν συνέντευξή του. Δύσκολα πράγματα…