Αὔξηση τιμῆς πετρελαίου

Τὸ πετρέλαιο πῆρε τὴν ἀνοδική του πορεία καὶ ἔφθασε τὰ 65 δολλάρια τὸ βαρέλι στὴν διεθνῆ ἀγορά∙ αἰτία εἶναι οἱ συνεχιζόμενοι πόλεμοι στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ οἱ φόβοι ὅτι, μπορεῖ νὰ ἀπειληθεῖ ἡ ὁμαλὴ ροή του, ἐὰν ἀρχίσουν οἱ ναρκοθετήσεις τῶν πολλῶν ἀγωγῶν του πρὸς τὴν Μεσόγειο. Ὁ ἔλεγχος τῶν Ἰσλαμιστῶν ἀποδεικνύεται πολὺ δύσκολος, καθὼς δὲν ὑπάρχουν ἱκανὲς χερσαῖες δυνάμεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή τους, ἐνῶ οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ δὲν ἔχουν σημαντικὸ ἀποτέλεσμα, ἐὰν δὲν ἀκολουθήσει τὸ πεζικὸ γιὰ τὴν ἀνακατάκτηση τοῦ ἐδάφους∙ ἤδη στὴν Ὑεμένη οἱ Σαουδάραβες ἐπανέλαβαν τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς καὶ οἱ Ἰσραηλινοὶ στὰ ὑψίπεδα τοῦ Γκολάν. Οἱ Εὐρωπαῖοι, ἀπ’ τὴν πλευρά τους, χαμηλώνουν τοὺς τόνους ἀπέναντι στὴν Ρωσία καὶ ἐπιζητοῦν τὴν συνεργασία μαζί της στὸ Μεσανατολικό∙ στὴν πρώτη διάσκεψη κορυφῆς Εὐρώπης, Οὐκρανίας κράτησαν διαλλακτικοὺς τόνους καὶ ἀπεφυγαν προσεκτικὰ τὴν ἐπανάληψη τῆς φράσεως γιὰ ρωσικὴ ἐπίθεση.