Ρευστοποίηση κερδῶν ἀγορῶν

Σημαντικὴ ρευστοποίηση κερδῶν παρατηρήθηκε στὶς ἀγορὲς παγκοσμίως, μετὰ τὴν προχθεσινὴ ἄνοδο καὶ ἐν ὄψει σημαντικῶν ἀνακατατάξεων∙ τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,0960 δολλάρια καὶ 130,2850 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1201,40, καὶ τὸ πετρέλαιο, 65,22. Ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων συνεχίζεται στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορὲς καὶ τὰ ἐπιτόκια τῶν ὁμολόγων ὑποχωροῦν συνέχεια, καθὼς αὐξάνεται ἡ ρευστότης μὲ τὰ κονδύλια τοῦ προγράμματος Ντράγκι∙ οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν πλέον ὅτι θὰ ἐπέλθει συμφωνία στὸ ἑλληνικὸ θέμα, μὲ τὴν ἄνευ ὅρων παράδοση τῆς κυβερνήσεως στὴν τρόϊκα, ὅπως ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὶς προετοιμασίες της γιὰ ψήφιση τοῦ πολυνομοσχεδίου. Οἱ ἀνησυχίες στρέφονται πρὸς τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν ἀπειλὴ ναρκοθετήσεως τῶν πολλῶν ἀγωγῶν ποὺ διέρχονται ἀπ’ τὰ ἐδάφη τοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους∙ οἱ Τζιχαντιστὲς διαφύλαξαν μέχρι τώρα τοὺς ἀγωγούς, διότι διοχετεύουν καὶ τὰ δικά τους πετρέλαια, ἀλλὰ εἶναι ἄγνωστες οἱ προθέσεις τους, ἐὰν ἀλλάξει ἡ εὔθραυστη ἰσορροπία δυνάμεων.