Νεπάλ, περίθαλψη θυμάτων

Στὴν περίθαλψη τῶν θυμάτων καὶ στὴν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν ἐπιδίδονται τὰ σωστικὰ συνεργεῖα στὸ Νεπάλ, ἐνῶ οἱ νεκροὶ μπορεῖ νὰ ξεπεράσουν τοὺς δέκα χιλιάδες, καθὼς ἀνασύρονται πτώματα ἀπ’ τὰ ἐρείπια τῶν ἐπαρχιακῶν πόλεων∙ ἤδη οἱ ἀρχὲς προχωροῦν στὴν ἀποτέφρωση τῶν σορῶν, διότι φοβοῦνται τὶς ἐπιδημίες στὴν σοβαρὰ τραυματισμένη χώρα. Τὰ σωστικὰ συνεργεῖα ἀπ’ τὸ ἐξωτερικὸ φθάνουν μὲ πολλὲς δυσκολίες, καθὼς τὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Κατμαντοῦ ἀνοιγοκλείνει λόγῳ τῶν μετασεισμῶν. Οἱ γειτονικὲς χῶρες, Ἰνδίες καὶ Κίνα, εἶναι οἱ πρῶτες στὴν ἀποστολὴ βοηθείας, ἀλλὰ ἔφθασαν ἤδη τὰ σωστικὰ συνεργεῖα καὶ ἀπὸ Εὐρώπη, Ἀμερικὴ καὶ Ρωσία, ἐνῶ προτεραιότης δίδεται στὴν ἀποστολὴ τροφίμων, ἐπειδὴ ἐπλήγησαν ὀκτὼ ἑκατομμύρια ἀτομα ἀπ’ τοὺς σεισμοὺς καὶ ἑνάμισυ ἑκατομμύριο ἔχει ἀνάγκη ἐπισιτιστικῆς βοηθείας, μὲ τὰ περισσότερα παιδιά.