Ἀνοικτὴ ἀνταρσία τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας

Ἡ δημοσίευση ἄρθρου τοῦ Παναγιώτη Λαφαζάνη, ὅτι εἶναι προτιμώτερη ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, παρὰ ἡ παραμονή μας στὴν Γερμανικὴ Εὐρώπη, ἀποτελεῖ ἀνοικτὴ ἀνταρσία κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς πολιτικῆς του∙ ὁ ὑπουργὸς εἶναι ὁ ἡγέτης τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας καὶ οἱ φίλοι του ἰσχυρίζονται ὅτι ἔχει τὴν ὑποστήριξη μερικῶν δεκάδων βουλευτῶν. Πρακτικὰ ἡ δημοσίευση σημαίνει ὅτι θὰ καταψηφίσει τὸ πολυνομοσχέδιο, στὴν σύνταξη τοῦ ὁποίου ἄλλωστε δὲν μετέχει τὸ ὑπουργείο του, καὶ θὰ ἀναζητήσει ἀνεξάρτητη πολιτικὴ ἔκφραση, μὲ κύριο σύνθημα τὴν ἀντιμνημονιακή τους στάση∙ τὸ σημαντικὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἀντέδρασε, διότι κανονικὰ ἔπρεπε νὰ τὸν ἀπολύσει ἀμέσως, ἐπειδὴ ἡ ἀνταρσία διαδίδεται μὲ τὴν ταχύτητα τοῦ φωτός. Πολλὰ φαίνεται ὅτι κυοφοροῦνται τὶς ἐρχόμενες μέρες…