Προετοιμασία γιὰ συμφωνία

Τὶς προετοιμασίες γιὰ συμφωνία τὴν ἄλλη ἑβδομάδα ἄρχισε ἡ κυβέρνηση, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἐπιτύχει τὸν σκοπό της, ἐπειδὴ ἡ τρόϊκα ἐπιβάλλει ἀλλαγὲς στὸν νόμο γιὰ τὶς ἑκατὸ δόσεις∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐμφανίζονται πρόθυμοι γιὰ διέξοδο στὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα, ἀλλὰ ἡ ἀνοργανωσιὰ καὶ ἡ ἀσχετοσύνη τῶν ὑπουργῶν περισσεύουν. Τὰ κρίσιμα θέματα εἶναι, ταμειακὸ ἔλλειμμα, ἐργασιακά, ΦΠΑ καὶ μεταρρυθμίσεις στὴν δημόσια διοίκηση καὶ στὴν δικαιοσύνη∙ ἤδη ἀναγνώρισε ἡ κυβέρνηση ὅτι ἀναβάλλεται ἡ κατάργηση τοῦ ΕΝΦΙΑ καὶ ὅτι θὰ γίνουν περικοπὲς στὶς συντάξεις καὶ στοὺς πλειστηριασμοὺς πρώτης κατοικίας. Ἡ πολιτική της κατάρρευση θεωρεῖται δεδομένη πλέον, διότι οἱ διαφωνίες στὸ ἐσωτερικό της ἔχουν πάρει τὴν μορφὴ τῆς ἐξεγέρσεως, ἐνῶ ἐλάχιστοι ὑπουργοὶ πιὰ ὑπακούουν στὸν πρωθυπουργό, μᾶλλον μόνο ὅσοι κατοικοεδρεύουν στὸ Μέγαρο Μαξίμου∙ τέτοια διάλυση κεντρικῆς ἐξουσίας καὶ τοῦ κράτους, οὔτε στὴν κατάρρευση τῆς δικτατορίας δὲν εἶχε ζήσει ἡ χώρα.