Ἀνάγκη στηρίξεως τῆς χώρας

Τὴν ἀνάγκη στηρίξεως τῆς Ἑλλάδος, ἀνεξαρτήτως τῆς κυβερνήσεώς της καὶ ὅποιας κυβερνήσεως ἔχει, ζήτησε ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, στὴν ὁμιλία στὸ Εὐρωπαϊκὸ Λαϊκὸ Κόμμα στὸ Στρασβοῦργο∙ ὁ τέως πρωθυπουργὸς ἐπέμεινε ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχει τὶς δυνατότητες γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἀρκεῖ νὰ τελειώσει γρήγορα ἡ τρέχουσα ἀξιολόγηση καὶ νὰ εἰσέλθει καὶ πάλι σὲ φάση ἀναπτύξεως, ὅπως ἦταν τὰ τελευταῖα τρίμηνα τοῦ παρελθόντος ἔτους. Ἡ παρέμβαση συζητήθηκε ἀρκετὰ στὴν ἕδρα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, διότι ἔδειξε τὴν ἑνότητα τῶν φιλοευρωπαϊκῶν δυνάμεων στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας, κάτι ἀπαραίτητο ἔναντι τῶν τρίτων∙ στὴ συνέχεια συναντήθηκε μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου καὶ ἡγέτες τῶν διαφόρων ὁμάδων του.