Εἰσηγήσεις Ντάισελμπλουμ

Οἱ εἰσηγήσεις τοῦ Γιέρουν Ντάισελμπλουμ στὸν πρωθυπουργό, γιὰ τὸν τρόπο λειτουργίας τῆς διαπραγματευτικῆς ὁμάδος μὲ τὴν τρόϊκα, ἦταν ἐπιβεβλημένες καὶ ἀναγκαῖες γιὰ τὴν ταχύτερη ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως∙ ὁ πρόεδρος τῆς Εὐρωζώνης εἶπε τὸ αὐτονόητο, ὅτι πρέπει συμμετέχειν οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοὶ στὰ ἐπὶ μέρους συζητούμενα θέματα, ὥστε δίδειν ἐπὶ τόπου ἀπαντήσεις καὶ λύσεις στὶς ὅποιες ἀπορίες ἢ διαφωνίες παρουσιάζονται. Ἔτσι συνέβαινε καὶ συμβαὶνει σὲ ὅλες τὶς ὑπὸ ἔλεγχο χῶρες. Ἡ ὀργισμένη ἀπάντηση τῆς κυβερνήσεως, γιὰ παρέμβαση στὰ ἐσωτερικὰ τῆς χώρας, ἐπιβεβαιώνει τὴν διαπίστωση καὶ ἀπ’ τὴν συνέντευξη τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἀκόμη δὲν ἔχουν μελετήσει, ὄχι μόνο τοὺς φακέλους τῶν διαφόρων θεμάτων, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸν τρόπο λειτουργίας τῶν εὐρωπαϊκῶν σχέσεων∙ δὲν εἶναι ὅλα παιχνίδια μὲ τὴν διαπλοκή, ἐπειδὴ τοὺς πρόβαλε γιὰ ἀνάδειξή τους σὲ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση καὶ κυβέρνηση στὴ συνέχεια. Χρειάζεται νὰ στρωθοῦν καὶ στὰ γραφεῖα τους.