Ὁμπάμα, ἐγκληματικὰ ἄτομα

Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος χαρακτήρισε ὡς ἐγκληματικὲς ὁμάδες τοὺς ἐγχρώμους ποὺ προκάλεσαν μεγάλα ἐπεισόδια στὴν Βαλτιμόρη, μὲ ἀφορμὴ τὸν θάνατο ἑνὸς Ἀφροαμερικανοῦ σὲ ἀστυνομικὸ τμῆμα∙ ὁ κυβερνήτης τοῦ Μαίρυλαντ κήρυξε τὴν πόλη σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης καὶ κατέβασε 5000 ἄνδρες τῆς Ἐθνοφρουρᾶς γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς τάξεως, ἀλλὰ τὰ ἐπεισόδια ἐπαναλήφθηκαν καὶ τὴν ἑπομένη. Ὁ Μπάρακ Ὁμπάμα, παρ’ ὅλο ἀφροαμερικανικῆς καταγωγῆς ἔδειξε ὅτι δὲν κατανοεῖ, ἢ τουλάχιστον δείχνει ὅτι δὲν κατανοεῖ, τὴν πραγματικὴ φύση τῶν φυλετικῶν συγκρούσεων στὴν μεγάλη χώρα του∙ ὁπωσδήποτε σὲ διαδηλώσεις καὶ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία παρεισφρύουν πάντοτε ἐγκηματικὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι τὰ παρεπόμενα. Αἰτία εἶναι ἡ ὕπαρξη τῶν φυλετικῶν διαφορῶν στὴν ἀμερικανικὴ κοινωνία, τὶς ὁποῖες δὲν ἔχουν ἐξαλείψει τὰ πενῆντα χρόνια ἀπ’ τὴν κατάργησή τους∙ εἶναι ἐπιβεβλημένο ὅπως ἀναζητηθοῦν τρόποι προσεγγίσεως καὶ συμβιώσεως Λευκῶν καὶ Νέγρων, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ νέων φαινομένων ρατσιστικῆς βίας.