Ὁριοθέτηση ΑΟΖ μὲ Αἴγυπτο

Στὴν διεύρυνση τῶν σχέσεων, οἰκονομικῶν, ἐμπορικῶν, τουριστικῶν καὶ πολιτιστικῶν συμφώνησαν οἱ ἡγέτες Αἰγύπτου, Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, κατὰ χθεσινὴ συνάντησή τους στὴν Λευκωσία, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐπιτάχυνση τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης Ἑλλάδος, Αἰγύπτου, διότι ἐκείνη μὲ τὴν Κύπρο ἔχει ὁλοκληρωθεῖ∙ ἡ τριμερὴς συνεργασία εἶναι ἀνοικτὴ σὲ τρίτες χῶρες, ἀρκεῖ νὰ σέβονται τὶς ἀρχές της, ἐνῶ χαρακτηρίσθηκε ὡς παράγων σταθερότητος καὶ εἰρήνης στὴν εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἡ τριμερὴς εἶναι συνέχεια τῆς προηγουμένης στὸ Κάιρο στὶς 8 Νοεμβρίου, ὅπου ἐτέθησαν οἱ σταθερὲς βάσεις της∙ οἱ τρεῖς ἡγέτες ἀντάλλαξαν ἀπόψεις καὶ γιὰ τὸ Παλαιστινιακὸ καὶ τὸ Κυπριακό, ἀλλὰ καὶ συμφώνησαν στὴν στενὴ συνεργασία τῶν χωρῶν τους γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ τόσον ἔντονου μεταναστευτικοῦ προβλήματος.