Σινορωσικὰ ναυτικὰ γυμνάσια

Τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα διεξάγονται στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο κοινὰ σινορωσικὰ ναυτικὰ γυμνάσια, μὲ τὴν συμμετοχὴ ἐννέα σκαφῶν καὶ τὴν ἐπίδειξη τῆς συνεργασίας των στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ὅποιων κινδύνων∙ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ οἱ δύο μεγάλες δυνάμεις διεξάγουν γυμνάσια σὲ θάλασσα μὲ τὴν ὁποία δὲν συνορεύουν καθόλου, ἀλλὰ εἶναι κρίσιμη στὴν διεθνῆ σκακιέρα. Μέχρι τώρα ἔχουν κάνει γυμνάσια στὸν Δυτικὸ Εἰρηνικὸ καὶ στὴν Σινικὴ Θάλασσα. Τὴν κοινή τους παρουσία καὶ περιοχὴ προβάλλουν πλέον ἐμφανῶς, γιὰ τὰ γεγονότα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τὴν δράση τῶν Τζιχαντιστῶν∙ ἡ Μόσχα στὸν Βόρειο Καύκασο καὶ τὸ Πεκῖνο στὴν ἐπαρχία Ξικιὰνγκ ἀντιμετωπίζουν σοβαρὴ ἀπειλὴ ἀπ’ τὰ κινήματα τῶν Ἰσλαμιστῶν. Τὴν ἀποφασιστικότητά τους ἐπιβεβαιώνουν.