Εὐρωζώνη, ἀρκετὴ ρευστότης

Ἡ Εὐρωζώνη ἔχει εἰσέλθει ἤδη σὲ περίοδο ἐπαρκοῦς ρευστότητος καὶ ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας της, μετὰ ἀπὸ μακρὰ περίοδο στασιμοπληθωρισμοῦ∙ οἱ ἔγκυροι οἰκονομικοὶ ἀναλυτὲς προβλέπουν ἀνάπτυξη γύρω στὸ 1,5%, ἐνῶ ἡ παροχὴ πιστώσεων ἀπ’ τὸ πρόγραμμα Ντράγκι ἔχει τὰ πρῶτα εὐνοϊκὰ ἀποτελέσματα στὴν ἀγορά. Ἔκθεση τοῦ πρακτορείου Bloomberg δείχνει ὅτι 35% τῶν ἐπενδυτῶν προτιμοῦν τὴν Εὐρωζώνη καὶ 33% τὴν Ἀμερική, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ὅταν τὸν Ἰανουάριο ἦταν 33% καὶ 54% ἀντιστοίχως∙ ἀκολουθοῦν, Ἰνδίες, 27%, Κίνα, 14%, Ἰαπωνία καὶ Ρωσία, 13%, καὶ Βρεταννία, 8%∙ τὴν τάση τῆς διεθνοῦς ἀγορᾶς ἀποτυπώνει ἡ ἔκθεση, ἀλλὰ δείχνει ἐπίσης, ὅτι, παρὰ τὶς κυρώσεις, οἱ ἐπενδυτὲς προτιμοῦν τὴν Ρωσία, ὅσο καὶ τὴν Ἰαπωνία καὶ στὸ διπλάσιο ποσοστὸ ἀπ’ τὴν Ἀγγλία. Μοναδικὴ ἐξαίρεση στὴν Εὐρωζώνη ἡ Ἑλλάς, μὲ ὕφεση καὶ μὲ συριζικὴ ὀμπρέλλα, ἐνῶ βρέχει λεφτά, ὅπως προέβλεψε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς.