Ἀνάληψη εὐθύνης Γερμανίας

Ἡ ἀνάληψη τῆς ἱστορικῆς εὐθύνης ἀπ’ τὴν Γερμανία, γιὰ τὸ ναζιστικό της παρελθόν, δὲν ἔγινε τυχαία ἀπ’ τὸν πρόεδρο καὶ τὴν καγκελάριο∙ οἱ δύο ἡγέτες, μὲ τὴν παρόμοιας ὑφῆς δήλωσή τους, ὑπογράμμισαν ὅτι ἡ χώρα σήμερα εἶναι κάτι ἐντελῶς διαφορετικὸ ἀπὸ ἐκεῖνο τῆς πολεμικῆς περιόδου, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἔχει τὸ θάρρος καὶ τὴν εὐαισθησία ἀναγνωρίσαι τὶς θηριωδίες τοῦ ναζισμοῦ. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐπιβεβαίωσε τὴν θέση της καὶ στὸ μήνυμα της πρὸς τὸν Ρῶσο πρόεδρο, ὅτι θὰ προσκυνήσει μαζί του στὸ ἡρῶο τῶν νεκρῶν στὴν Μόσχα, στὶς 10 Μαΐου∙ τὸ Βερολίνο ἀναγνωρίζοντας τὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ τοῦ λαοῦ του ἐνισχύει τὸν πρωταγωνιστικό του ρόλο στὴν Εὐρώπη καὶ περισσότερο στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως. Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία του ὁ γερμανικὸς λαὸς κατέχει πρωτεύουσα θέση στὶς διεθνεῖς σχέσεις καὶ μάλιστα σὲ εἰρηνικὴ περίοδο∙ ὁ αὐτόνομος πολιτικὸς ρόλος τοῦ εὐρώ.