Ἀναζητήσεις διεξόδου ἀπ’ τοὺς ἑταίρους

Οἱ ἑταῖροι ἔχουν ἀγανακτήσει ἀπ’ τὰ ψέμματα καὶ τὶς κουροπονηριὲς τῶν ὑπουργῶν, στὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ἀξιολόγηση, καὶ ἔχουν ἀπηυδήσει ἀπ’ τὸν κυνισμό τους γιὰ τὴν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ ἀπ’ τὴν πρώτη μέρα, τὸ κύριο ἐπιχείρημα τῶν Εὐρωπαίων ἦταν ὅτι, ἡ ταχεῖα ἀξιολόγηση φέρει ἀντιδημοτικὰ μέτρα, ἀλλὰ βοηθάει στὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας, ποὺ ἦταν ἡ ταχύτερον ἀναπτυσσόμενη στὴν Εὐρωζώνη. Ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ οἱ ὑπουργοὶ οὐδέποτε παραδέχθηκαν τὴν ἀνάπτυξη καὶ οἱ συνομιλητές τους κατάλαβαν ἢ ὅτι δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν οἰκονομία μας ἢ ὅτι εἶχαν ἄλλα στὸ νοῦ τους∙ τώρα μὲ τὴν ὕφεση καλπάζουσα τρέχουν καὶ δὲν προλαβαίνουν, ἀλλὰ οὔτε καὶ πείθουν πλέον. Αὐτὰ συζήτησε ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ.