Συμφωνία ἐντὸς τοῦ μηνὸς

Τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως ἐντὸς τοῦ τρέχοντος μηνὸς ὑπόσχεται τώρα ἡ κυβέρνηση, κάτω ἀπ’ τὶς πιέσεις τῆς ἀπονεκρώσεως τῆς ἀγορᾶς καὶ τῶν ἑταίρων∙ τὸ ἐσωκομματικὸ ὅμως πρόβλημα φαίνεται πιὸ σοβαρὸ καὶ ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα δείχνει ὅτι προτιμάει τὴν ἡρωικὴ ἔξοδο καὶ τὴν πτώση τῆς κυβερνήσεως ἀπὸ τὸν ἔντιμο συμβιβασμό. Ὁ Ναπολεοντίσκος παραμένει ἀδρανὴς καὶ ἀναποφάσιστος, διότι γνωρίζει ὅτι ἡ ἀποχώρηση τῶν ἀριστερῶν σημαίνει ἀπώλεια τῆς πρωθυπουργίας καὶ ἀναζήτηση ἄλλων λύσεων, ὅπως ἔγινε πρὸ τριετίας, μὲ ἄγνωστο τὸ μέλλον, ἢ μᾶλλον δεδομένη τὴν τύχη τοῦ ΠΑΣΟΚ∙ στὴν Κουμουνδούρου πληθαίνουν οἱ συσκέψεις καὶ οἱ συζητήσεις μεταξὺ τῶν κομματικῶν στελεχῶν, στὶς ὁποῖες ὅμως ἐλάχιστοι εἶναι οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ προέδρου καὶ αὐτοὶ μὲ μισόλογα, ἐνῶ στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις ἔχουν ἐξαφανισθεῖ ἀπὸ καιρό. Τὰ σκάνδαλα, ὅπως τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ μὲ ἐξαγωγὴ 80000 εὐρὼ τὸν Μάρτιο, χαρακτηρίζονται πλέον ὡς ἡ χαριστικὴ βολή.