Συνταξιοῦχοι, νοσοκομεῖα

Οἱ συνταξιοῦχοι, ἡ μεγάλη μάζα τῶν ψηφοφόρων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καὶ οἱ τρομακτικὲς ἐλλείψεις φαρμακευτικοῦ ὑλικοῦ καὶ τροφίμων στὰ νοσοκομεῖα ἀποβαίνουν ἡ ὡρολογιακὴ βόμβα γιὰ τὴν κυβέρνηση∙ οἱ συνταξιοῦχοι ἀπ’ τὴν περασμένη ἑβδομάδα διαπιστώνουν ὅτι ἡ σύνταξή τους καταβάλλεται μετ’ ἐμποδίων ἢ καὶ καθόλου πιστεύουν τοὺς ἄλλους μῆνες, ἐνῶ ὅσοι ἐπισκέπτονται νοσοκομεῖα καλοῦνται νὰ ἀγοράζουν γάζες καὶ φάρμακα ἢ καὶ ἁπλὲς φρυγανιές. Ἡ ὕφεση ἔρχεται πλέον μὲ ταχύτατους ρυθμούς, ἀφοῦ ὁ ΙΟΒΕ ἀνακοίνωσε ὁ δείκτης ἐμπιστοσύνης ἔπεσε στὸ 92,7 τὸν Ἀπρίλιο ἀπὸ 96,8 τὸν Μάρτιο καὶ οἱ συναλλαγὲς σὲ ἑλληνικὰ ὁμόλογα καταποντίσθηκαν στὰ τρία ἑκατομμύρια εὐρώ, ὅταν ἦταν ἑπτακόσια προεκλογικά∙ οἱ ἐκπτώσεις δὲν ἔφεραν κίνηση στὴν ἀγορά, ἐπειδὴ ὁ κόσμος παραμένει σφιγμένος καὶ ἀναμένει τὶς ἐξελίξεις. Ὁ Ναπολεοντίσκος θεωρεῖται δεδομένο ἀπὸ ὅλους δὲν μπορεῖ νὰ ἐμπνεύσει ἐμπιστοσύνη στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, ὅ,τι καὶ νὰ κάνει πιά. Ἔχασε ἄσκοπα τὸ τραῖνο.