Παγκόσμια ἔκθεση Μιλάνου

Τὰ προχθεσινὰ ἐγκαίνια τῆς Παγκοσμίου Ἐκθέσεως τοῦ Μιλάνου ἔγιναν μὲ χιλιάδες κόσμου, ἀλλὰ καὶ μὲ σκληρὲς διαδηλώσεις ἐναντίον της στὸ κέντρο τῆς πόλεως∙ ἡ ἔκθεση θὰ διαρκέσει μέχρι τὸν Ὀκτώβριο καὶ συμμετέχουν σὲ αὐτὴ ὅλες σχεδὸν οἱ χῶρες, ἐνῶ ὑπολογίζεται ὅτι θὰ τὴν ἐπισκεφθοῦν περίπου εἴκοσι ἑκατομμύρια ἄτομα∙ τὰ τελευταῖα ἐπιτεύγματα τῆς τεχνολογίας, τῆς βιομηχανίας καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἀνόδου ἐκτίθενται στὰ περίπτερά της. Στοὺς δρόμους ὅμως τοῦ Μιλάνου οἱ ἀντιεξουσιαστὲς ὀργάνωσαν διαδηλώσεις κατὰ τῆς ἐκθέσεως καὶ τῆς ἀνισομεροῦς κατανομῆς τοῦ πλούτου∙ ἦρθαν σὲ σκληρὲς συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία μὲ πολλὲς δεκάδες τραυματίες ἀστυνομικοὺς καὶ διαδηλωτὲς καὶ περισσότερες συλλήψεις. Τὴν δεύτερη μέρα εἶχαν ἠρεμήσει ἀρκετὰ τὰ πράγματα πλέον.