ΟΛΠ, ἀγανάκτηση Κινέζων

Ἡ δυσφορία τῶν Κινέζων, γιὰ τὶς καθυστερήσεις στὴν παραχώρηση τοῦ ΟΛΠ παρὰ τὶς συμφωνίες καὶ τὶς δεσμεύσεις τοῦ ἴδιου τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἀγανάκτηση, ὅπως καταγράφεται στὰ σχόλια τοῦ τύπου τους∙ τὸ Πεκῖνο ἔχει ἐντάξει τὴν χώρα μας στοὺς δρόμους τῆς μετάξης, μὲ τὸν συνδυασμὸ τῶν θαλασσίων καὶ χερσαίων μεταφορῶν, καὶ ἔχει ἐπενδύσει ἕνα δις εὐρὼ περίπου ἡ COSCO, καθιστώντας τὸν Πειραιᾶ σὲ κορυφαῖο λιμένα τῆς Μεσογείου καὶ μὲ στόχο τὴν πρώτη θέση σὲ λίγα χρόνια. Ἀλλά, ἡ παραχώρηση τῆς δυτικῆς προβλῆτος καθυστερεῖ, ἐπειδὴ ἔχουν ἀντιρρήσεις οἱ συνδικαλιστὲς τοῦ ΟΛΠ καὶ τὰ συντεχνιακὰ συμφέροντά τους∙ ἤδη ἀναζητοῦνται ἄλλοι δρόμοι γιὰ τὸ κινεζικὸ ἐμπόριο πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ οἱ προσφορὲς εἶναι πολλὲς καὶ δελεαστικὲς γιὰ αὐτούς.