Σάββατο, 6000 μετανάστες

Σὲ ἕξι χιλιάδες περίπου ἀνῆλθαν οἱ μετανάστες ποὺ περισυνέλεξε ἡ ἰταλικὴ ἀκτοφυλακὴ τὸ Σαββατοκύριακο, ἐνῶ οἱ ὑπηρεσίες πληροφοριῶν ἀναφέρουν ὅτι ἄλλες σαράντα χιλιάδες περίπου εἶναι ἕτοιμες στὶς λιβυκὲς ἀκτές∙ ἡ Εὐρώπη πληρώνει δύο πράγματα, μὲ πρῶτες χῶρες τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἰταλία, τὴν πολεμικὴ ἀναστάτωση στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Ἀφρικὴ ποὺ προκάλεσαν οἱ βίαιες ἐπεμβάσεις τῆς Δύσεως, καὶ ἡ ἔκδηλη ἀπουσία πολιτικῆς βουλήσεως γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος στὶς ρίζες του. Ἔτσι κατὰ χιλιάδες οἱ μετανάστες κατακλύζουν τὶς κοντινὲς στὰ σύνορά τους χῶρες, μὲ τὴν ἐλπίδα, ὅτι σταδιακὰ θὰ βροῦν καλύτερες μέρες στὶς εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες∙ ἀλλὰ τὰ βαθειὰ καὶ ἱστορικῶν διαστάσεων διεθνῆ προβλήματα δὲν λύονται μὲ ἡμίμετρα. Παραμένουν σὲ λανθάνουσα κατάσταση καὶ κάποια στιγμὴ ἐκρύγνηνται ἀπότομα.