Ἰσραήλ, ἀπειλὴ ρατσισμοῦ

Τὴν ἀπειλὴ ἐμφανίσεως ρατσιστικῶν φαινομένων στὸ Ἰσραὴλ ἐπισημαίνουν οἱ παρατηρητές, μὲ αἰτία πολλὰ πρόσφατα γεγονότα∙ ἀφορμὴ ἀπετέλεσε ἡ ἀστυνομικὴ βία καὶ ἡ χρήση δακρυγόνων ἐναντίον Ἐβραίων αἰθιοπικῆς καταγωγῆς σὲ διαδήλωσή τους στὸ Τὲλ Ἀβίβ κατὰ τῶν διακρίσεων εἰς βάρος τους, ἀλλὰ καὶ ἡ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ὅπου καταγράφονται ἐγκλήματα πολέμου κατὰ τὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις στὴν Γάζα τὸ περασμένο Καλοκαῖρι∙ ἤδη ὁ πρόεδρος τῆς χώρας ἀναγνώρισε τὸν κίνδυνο, ἐνῶ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς παραδέχθηκε ὅτι συμβαίνουν παρόμοια φαινόμενα. Ἡ ἰσραηλινὴ κοινωνία βρίσκεται σὲ μεταβατικὴ κατάσταση, διότι δὲν ἀποδείχθηκε εὔκολη ἡ ἀφομοίωση τῶν ὁμοθρήσκων τους ἀπ’ τὴν Ρωσία, οἱ ὁποῖοι δείχνουν ὅτι εἶναι ἄλλο σῶμα, ἐνῶ οἱ προερχόμενοι ἀπ’ τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία περνοῦν σὲ δευτερεύουσα κατάσταση.