Τέξας, ὄργανα Τζιχαντιστῶν

Τὸ χαλιφάτο ἀνακοίνωσε ὅτι οἱ δύο Μουσουλμάνοι, ποὺ ἐπιτέθηκαν στὴν ἔκθεση τῶν σκίτσων τοῦ Μωάμεθ στὸ Ντάλλας τοῦ Τέξας καὶ οἱ ὁποῖοι σκοτώθηκαν ἐπὶ τόπου, ἦταν ὄργανά του∙ ἡ ἀμερικανικὴ ἀστυνομία εἶχε ἀνακοινώσει ὅτι ἔχει ταυτοποιήσει τὰ στοιχεῖα τοῦ ἑνὸς καὶ ὅτι πρόκειται γιὰ σεσημασμένο Ἰσλαμιστή, γεγονὸς ποὺ ἐπιβεβαίωσε καὶ τὸ ἰσλαμικὸ κράτος. Οἱ Τζιχαντιστὲς προέβησαν σὲ ἐπίδειξη δυνάμεως στὸ ἐσωτερικὸ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὅπως ἔχουν κάνει καὶ σὲ εὐρωπαϊκὲς χῶρες, δείχνοντας ὅτι εἶναι ἀποφασισμένοι γιὰ κλιμάκωση τῶν ἐπιθέσεών τους, ὅσο συνεχίζεται ὁ πόλεμος στὴν Μέση Ἀνατολή∙ οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες παγκοσμίως βρίσκονται σὲ κατάσταση συναγερμοῦ, ἀλλὰ οἱ Ἰσλαμιστὲς χρησιμοποιοῦν ὅλα τὰ μέσα, ἀπ’ τὴν τρομοκρατία καὶ τὶς τοπικὲς ἐξεγέρσεις τῶν πιστῶν τους μέχρι τὰ καραβάνια τῶν μεταναστῶν.