Δεσμεύσεις στὸν Γιοῦνκερ

Τὶς δεσμεύσεις του ἀπέναντι στὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς, μὲ κοινὴ δήλωσή τους γιὰ συμφωνία στὰ ἐργασιακὰ καὶ ἀσφαλιστικά, προβάλλει ὁ πρωθυπουργός, ὡς ἐγγύηση ἀπέναντι στὴν τρόϊκα καὶ ἀπάντηση στοὺς ἀριστεροὺς στὰ ἐσωκομματικά∙ φαίνεται ὅτι θὰ τηρηθεῖ ἡ δήλωση αὐτή, ὁπότε καὶ ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ συμφωνία μέσα στὸν μῆνα, μὲ ὅλα τὰ ἐπακόλουθα γιὰ τὴν κυβέρνηση. Ἡ δημόσια δέσμευση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸν Ζὰν Κλὼν Γιοῦνκερ μᾶλλον ἔχει περισσότερη βαρύτητα ἀπ’ τὶς συναντήσεις μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, ἀλλὰ παίζει ρόλο καὶ ἡ κατακόρυφη πτώσητῆς χώρας στὴν ὕφεση τὸ πρῶτο τρίμηνο ἀπ’ τὴν πρώτη θέση στὴν Εὐρωζώνη τὰ προηγούμενα∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐνδιαφέρονται, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἄμυνά τους στὴν περίπτωση χρεωκοπίας, κάτι πολὺ πιθανὸ πλέον, ἂν δὲν ἐπέλθει ἐγκαίρως συμφωνία. Στὸν ΣΥΡΙΖΑ ἑτοιμάζουν τὰ μαχαίρια γιὰ τὴν σύγκρουσή τους σὲ σύντομο χρόνο.