Παιχνίδια μὲ κερδοσκόπους

Τὰ παιχνίδια μὲ τοὺς κερδοσκόπους συνεχίζουν φανερὰ πολλοὶ στὴν κυβέρνηση, γιὰ λόγους ἐσωκομματικῆς ἰσορροπίας καὶ ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὴν ἀποτυχία της στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα∙ προεκλογικὰ στηρίχθηκε στὴν ἀδιαλλαξία τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ τῶν κερδοσκόπων, μὲ σκληρὴ κριτικὴ κατὰ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὅτι ὑποχωρεῖ στὶς ἀπαιτήσεις τους, ἐνῶ εἶχε ἀνοικτὸ διάλογο μὲ τοὺς οἰκονομολόγους του καὶ ὁ Κουρεμένος ἐξέφραζε τὶς ἀπόψεις τους. Οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ Ταμείου εἶναι οἱ ἴδιες μὲ τὶς προεκλογικές, ἀλλὰ τοὺς ἔδωσε ὅπλα μὲ τὴν ἄσκοπη καθυστέρηση ἐπὶ τρίμηνο στὶς διαπραγματεύσεις καὶ μὲ τὴν ἀσχετοσύνη τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῶν ὑπουργῶν του∙ αὐτὰ δείχνουν ὅτι δὲν ἔχουν καταλάβει τίποτε μέχρι τώρα.