Ἐπιτυχίες ψηφιακοῦ κλάδου

Οἱ ἐπιτυχίες τῶν ἑταιρειῶν ψηφιακῆς τεχνολογίας πολλαπλασιάζονται καὶ μὲ ἐπεκτάσεις τους στὸ ἐξωτερικό∙ ἤδη ἀποτελοῦν τὸν μεγαλύτερο κλάδο ἐξαγωγῶν ὑπηρεσιῶν τῆς χώρας καὶ διακρίνονται σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς της. Τελευταῖο παράδειγμα ἡ ἑταιρεία Workable, ἡ ὁποία ἐξειδικεύεται στὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἐπιχειρήσεων γιὰ τὴν ἀναζήτηση προσωπικοῦ∙ ἡ αὔξηση τῶν ἐργασιῶν της ἀνέρχεται σὲ 20% μηνιαίως, ἐνῶ ἔχει διεισδύσει στὴν ἀμερικανική, εὐρωπαϊκὴ καὶ ἀσιατικὴ ἀγορά. Τὰ κεντρικά της γραφεῖα τὰ ἔχει στὴν Ἀθήνα, μὲ ὑποκαταστήματα σὲ πολλὲς χῶρες∙ τὰ Ἑλληνόπουλα ἀξιοποιοῦν τὴν δημιουργικότητα τῆς γλώσσης μας καὶ κάνουν θαύματα, ἔχοντας ἐξασφαλίσει πρωτοπόρα θέση σὲ ὅλους τοὺς κλάδους, ἐνῶ καὶ στὶς ἐπαρχιακὲς πόλεις ξεφυτρώνουν οἱ ἑταιρεῖες σὰν τὰ μανιτάρια.