Εὐρωζώνη, ταχεῖα ἀνάπτυξη

Σὲ φάση ταχείας ἀναπτύξεως ἔχει εἰσέλθει ἡ Εὐρώπη, ὅπως δείχνει ἡ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ τρέχον ἔτος, μὲ 1,8% στὴν Εὐρωζώνη καὶ 1,9% στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ τὰ προγράμματα, Ντράγκι, μὲ ἄμεση ροὴ πιστώσεων στὴν ἀγορά, ἀπὸ τὴν ἀγορὰ ὁμολόγων, καὶ Γιοῦνκερ, μὲ χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, προκάλεσαν ἅλμα στὶς οἰκονομικὲς συναλλαγὲς καὶ ἔφεραν τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας. Τὶς πρῶτες θέσεις κατέχουν Ἰρλανδία, Πορτογαλία, Ἱσπανία, Ἰταλία, ἀλλὰ καὶ ἡ Κύπρος ἐπιστρέφει στὴν ἀνάπτυξη∙ μοναδικὴ ἐξαίρεση ἡ Ἑλλάς, ἡ ὁποία ἀπὸ 2,6% πρόβλεψη γιὰ ἀνάπτυξη τὸν Δεκέμβριο ὑποχώρησε στὸ 0,5% τώρα, δηλαδὴ στὸ ἕνα πέμπτο. Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο ἐπίτευγμα τῆς κυβερνήσεως σὲ τρεῖς μόνο μῆνες, ποὺ ἂν παραμείνει στὴν ἐξουσία γίνεται ὕφεση∙ ἰσχυριζόταν ὅτι δὲν ἔπαιρνε ὑφεσιακὰ μέτρα καὶ ἐπέβαλε τρισχειρότερη κρίση. Οὔτε τοὺς βασικοὺς νόμους τῆς οἰκονομίας δὲν γνωρίζουν οἱ ὑπουργοί της.