Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη, πτωτικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1224 δολλάρια καὶ 134,4250 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1197,25, καὶ πετρέλαιο, 67,52. Οἱ εὐνοϊκὲς προοπτικὲς γιὰ τὴν ἀνάπτυξη στὴν γηραιὰ ἤπειρο ἀναπτέρωσαν τὶς ἐλπίδες τῶν ἐπενδυτῶν, ἂν καὶ πολλοὶ παραμένουν διστακτικοί, ἐξ αἰτίας τῆς στασιμότητος στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τῆς ἐπιδεινώσεως τοῦ ἐμπορικοῦ της ἐλλείμματος∙ στὴν Ἀσία ἡ ἐλαφρὰ ὑποχώρηση ὀφείλεται σὲ ρευστοποίηση κερδῶν, ἐνῶ πιστεύεται ὅτι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου προέδρου στὸ Καζακστάν, στὴν Ρωσία καὶ στὴν Λευκορωσία θὰ συνοδευθεῖ καὶ ἀπὸ ἐμπορικὲς συμφωνίες. Ἡ παράταση τῶν διαπραγματεύσεων τῆς τρόϊκας μὲ τὴν Ἑλλάδα θεωρεῖται τὸ μοναδικὸ σχεδὸν μελανὸ σημεῖο στὴν ἀνάπτυξη τῆς Εὐρωζώνης, ἐνῶ σχολιάζεται ἡ ἀποτυχία τῆς συναντήσεως τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης. Ἡ κυκλοφορία τῶν ἀντευρωπαϊκῶν χαρτιῶν ἀπ’ τὴν κυβέρνηση προκαλεῖ ἐκνευρισμό.