Κρίσιμες ἐκλογὲς Ἀγγλίας

Οἱ σημερινὲς ἐκλογὲς στὴν Βρεταννία θεωροῦνται ἐξαιρετικὰ κρίσιμες, διότι οἱ δημοσκοπήσεις δίδουν ἰσοψηφία στοὺς Συντηρητικοὺς καὶ στοὺς Ἐργατικούς, γύρω στὸ ἕνα τρίτο τῶν ψήφων ἕκαστος∙ τὸ εὐοίωνο στοιχεῖο εἶναι ἡ ὑποχώρηση τῶν ἀντιευρωπαϊστῶν καὶ ἐθνικιστῶν τοῦ UKIP σὲ ποσοστὰ γύρω στὸ 13%, ὁπότε καὶ δὲν προβλέπεται νὰ ἐπηρεάσουν τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως. Τὸ πρόβλημα ἑστιάζεται στὴν ἔλλειψη πλειοψηφίας καὶ στὴν ὑποχρεώσή τους γιὰ συνεργασία μὲ τὰ μικρότερα κόμματα, ἤτοι τοὺς Φιλελευθέρους, οἱ ὁποῖοι συγκεβερνοῦν τὴν τελευταία πενταετία μὲ τοὺς Συντηρητικούς, ἤτοι στοὺς Σκωτσέζους Ἐθνικιστές, ὡς συνεργάτες τῶν Ἐργατικῶν∙ στὴν πρώτη περίπτωση εἶναι εὔκολη ἡ συνέχιση τοῦ σημερινοῦ σχήματος, ἂν ἐξασφαλίζεται πλειοψηφία∙ στὴν δεύτερη ὅμως εἶναι δύσκολη, διότι οἱ Σκωτσέζοι ἑτοιμάζονται νὰ θέσουν πάλι τὸ ζήτημα τῆς ἀνεξαρτησίας τους.