Συμφωνία,προειδοποιήσεις Ἀντώνη Σαμαρᾶ

Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, σὲ ὁμιλία του στὴν Χαλκιδική, προειδοποίησε τὸν πρωθυπουργὸ νὰ σταματήσει τὸ κακόγουστο θέατρο καὶ νὰ προχωρήσει ταχύτατα σὲ συμφωνία, διότι ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ κοινωνία δὲν ἀντέχουν ἄλλο∙ ὁ τέως πρωθυπουργὸς κατηγόρησε τὴν κυβέρνηση, ὅτι ἐπὶ τρίμηνο δὲν ἔκανε τίποτε καὶ κατασπατάλησε τὴν ἀνάπτυξη τοῦ προηγουμένου ἔτους, μὲ ἄμεση τὴν ἀπειλὴ ἐπιστροφῆς στὴν ὕφεση. Ἡ παρέμβαση θεωρεῖται καθοριστικὴ στὶς Βρυξέλλες, διότι ἔγινε τὴν ἑπομένη τῆς συναντήσεώς του μὲ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ τῆς ἐνημερώσεώς του γιὰ τὴν πορεία τῶν διαπραγματεύσεων∙ ἡ φρασεολογία του ἄλλωστε δὲν εἶναι τυχαία καὶ ἀπηχεῖ τὴν ἀναγνώριση ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους τῆς ἀνακάμψεως ἐπὶ κυβερνήσεώς του τῆς οἰκονομίας. Οἱ διεθνεῖς οἰκονομικοὶ κύκλοι ἔχουν στραμένα τὰ βλέμματά τους στὴν Νέα Δημοκρατία.